A Nagyváradi Roma Baptista Gyülekezet Honlapja
   
e-mail: varadiroma@uw.hu

Menü
Látogatók


widget


Linkek:
Gyülekezetünk
     
   
     
     
   
          
 
 
     The Word Biblia program

theWord Bible Software


Igehírdetések-Bizonyságok
Címünk:

Kolozsvári út. 186
Calea Clujului Nr. 186
Nagyvárad
Oradea

Csütörtök: 18:00 - 20:00
Vasárnap:   9:00 - 12:00
                  18:00 - 20:00
 

Sok Szeretettel köszöntünk honlapunkon

       
 
Nagyvaradi Rogeriuszi Baptista Gyulekezet
 
A Nagyváradi Roma Baptista Imaház
 

1991 - 2015

Istentiszteleteink:

Csütörtök: 18:00 - 20:00
Vasárnap:   9:00 - 12:00
                  18:00 - 20:00

 Programjaink:

Szerda: Közösség   18:00
Péntek: Nőikör        18:00
Péntek: Ifiúsági      18:00

Lelkipásztor:
Kajcza János

 

    Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent. Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mát.28.19-20

       

BEMERÍTÉS 2015.02.15

BEMERÍTÉS 2012.07.29Jézus Élete - Lukács evangélima szerint - Magyar nyelven

Jézus Élete - Lukács evangélima szerint - Roma nyelven
   
   
 

Néhány gondolat:  Mit jelent Jézus Krisztusban hinni?

  Rohamosan terjed az a tanitás ami azt mondja, hogy elég az Úr Jézust hit által elfogadni, elég ha egyszer döntöttünk az Úr mellet (példáúl egy evangelizácón felnyújtotad a kezed, vagy előre jöttél) – örök életed van, még akkor is ha az életed nem változot, és nem változik semmit. Nem muszáj az életed megváltozon, hiszen hit által van az üdvösségünk. Ez a leg veszedelmesebb tévtanitás.

   tovább >>>   

  Gondolatok a 84 – es Zsoltárhoz

   Mikor olvastam ezt a Zsoltárt lenyűgözöt az, ahogyan a zsoltár írója kifejezi vágyódását Isten után. Gyönyörű.
A korintusi levélben azt mondja az ige, hogy: Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, 1Kor 1:9  Isten közöségre hív bennünket, hogy vele legyünk, tőle tanuljunk. A legtöbben, azok közzűl akik meghátráltak a hívő életben, vagy meglankadtak, vissza tértek a világba, nem volt élő kapcsolatuk az Urral.

   tovább >>>   

 
 

 
 

Paul David Washer

Az együttjárásról a Biblia mércéje szerint

Mit jelent szeretni valakit?
Ki vagy mi formálta a jellemedet?

   Észrevettétek, hogy az Efézusi levél 6. része egy ígéretetet tartalmaz azoknak a gyermekeknek, akik engedelmeskednek?
„Hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig élj a földön.”
   Régen hajléktalanokkal foglalkoztam, mikor egyetemista voltam, és egy darabig még együtt is éltem velük. És egy nap a barátommal, sok hajléktalannal beszélgettünk, és egy kérdést tettünk fel nekik:
- Milyen volt a kapcsolatod a szüleiddel?

Paul David Washer

EZ HÁBORÚ!
- Férfias üzenet (nem csak férfiaknak) -

   Először is, az egyetlen nagy szeretet: Szeretni az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Ez olyasvalami, ami mindennap előttünk kellene legyen. Ahogy az 5 Mózes 6-ban láthatjuk, ezt ki kellene írni a házunk ajtófélfájára, hogy amikor kimegyünk, bejövünk, állandóan emlékeztetve legyünk arra, hogy a legfontosabb dolog az, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket.

   Hogy minden abból az alapvető forrásból induljon ki, hogy szeressem az Urat, az én Istenemet. Emlékeznem kell és emlékeztetve kell, hogy legyek arra, hogy ezt kell tennem.

 
     tovább >>>       tovább >>>     
       

Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek,
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;

Tit. 2.11-13

 
 


Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.

2 Kor. 8.9Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.   
                                            Róm.5.8


 


     
 
 
     
Az evangélium, mit jelent az: Isten szeret?

Igehírdetések:
Evangelizáció:     
 
 
 
 Paul Washer:
 
 

- Egy megrázó üzenet

 
     

Bizonyságtevések:
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
"Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
"

Zsolt. 8.5