A Nagyváradi Roma Baptista Gyülekezet Honlapja
   
e-mail: varadiroma@uw.hu

Menü


Tanulmányok


Minek az ünnepe a karácsony? Kapcsolatunk Krisztussal Néhány gondolat a böjtről Mit jelent Jézus Krisztusban hinni Gondolatok Malakiás próféta könyvéhez Gondolatok a 84-es Zsoltárhoz Gondolatok Jónás próféta könyvéhez Igehírdetés "Az atya és a Fiu" Ez Háború Az együttjárásról a Biblia mércéje szerint Mesaj şocant adresat tinerilor de Paul Washer Gianna Jessen - Egy abortusz-túlélő vallomása


Isten SZERET

Linkek:


Gyülekezetünk
     
   
     
     
   
          
 
Nagyvaradi Rogeriuszi Baptista Gyulekezet
 
     Címünk:

Kolozsvári út. 186
Calea Clujului Nr. 186
Nagyvárad
Oradea

Csütörtök: 18:00 - 20:00
Vasárnap:   9:00 - 12:00
                  18:00 - 20:00
 

A lélek tápláléka   
   
 

  Néhány gondolat:  Mit jelent Jézus Krisztusban hinni?

  Rohamosan terjed az a tanitás ami azt mondja, hogy elég az Úr Jézust hit által elfogadni, elég ha egyszer döntöttünk az Úr mellet (példáúl egy evangelizácón felnyújtotad a kezed, vagy előre jöttél) – örök életed van, még akkor is ha az életed nem változot, és nem változik semmit. Nem muszáj az életed megváltozon, hiszen hit által van az üdvösségünk. Ez a leg veszedelmesebb tévtanitás.   tovább >>>   

    Gondolatok a 84 – es Zsoltárhoz

  
 Mikor olvastam ezt a Zsoltárt lenyűgözöt az, ahogyan a zsoltár írója kifejezi vágyódását Isten után. Gyönyörű.
A korintusi levélben azt mondja az ige, hogy: Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, 1Kor 1:9  Isten közöségre hív bennünket, hogy vele legyünk, tőle tanuljunk. A legtöbben, azok közzűl akik meghátráltak a hívő életben, vagy meglankadtak, vissza tértek a világba, nem volt élő kapcsolatuk az Urral.   tovább >>>   

 
       


Paul Washer - Egy megrázó üzenet     
 
          
 
     

És leszel dicsõség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
...a mint örül a võlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.   
                                            Ésa.62r3,5b

        Amióta megtaláltam ezt az igerészt a Bibliából, nemtudok betelni vele.  Milyen csodálatos Istenünk van. Egy hatalmas Isten, a királyok Királya, tökéletes Isten, aki teremtette a világot, a földet, az eget a sok milliárd csillagaival, a napot, aholdat, a gyönyörű hegyeket, az álatokat, a madarakat, a halakat, a sok gyönyörü virágot.

        Az Isten csodálatos, szent, tökéletes, bűn gyűlölő. Mégis telve van, szeretettel,  irgalommal, kegyelemmel, aki gyönyörködik a bűn bocsánatban, és nem akarja a bűnös halálát. Azért mert Ő a SZERETET és annyira szeretett, benünket, hogy mikor még bűnösök vóltunk, az Ő FIÁT adta értünk.

        Az egész Biblia erről szól: Isten szeret. Isten az égész Biblián keresztűl egy dologról beszél, szinte kiált, SZERETLEK! És nem akarok mást csak hogy te is SZERES.

       Annyi ideig hittem azt, hogy azért kell megtérnem, és keresztény legyek, hogy ne kárhozzak el, és olyan hosszú ideig prédikáltam erről:  - Térjetek meg, hogy el ne kárhozattok. Térjetek meg, hogy a mennybe kerűljetek. Pedig  a Biblia olyan keveset beszél a pokolról, vagy a mennyről, éppen azért mert nem ezek kell az indító okok legyenek.

       Isten szeret, és Pálnak egyetlen vágya volt : szeretni Krisztust, -
(2 Kor. 5.14 – „Mert a Krisztusnak szerelme  szorongat minket”), megismerni  Krisztust, mindent kárnak és szemétnek ítélni  azért , hogy Krisztust megnyerjem – (Fil. 3.8b  -„ ... a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem”)

       Ami Istenünk gyönyörködik bennünk, és úgy örűl nekünk mint ahogy a vőlegény örűl az ő mennyaszonyának. A kérdés az:  Mi  gyönyörködünk az Úrban, ami Krisztusunkban? Mi örülünk az Úrnak? Őrülünk, hogy egy ilyen csodálatos Istenünk van?

        Még egy kérdés? Élkövetünk mindent azért, hogy a mi Istenünk, a mi drága mennyei Atyánk, és a mi megváltónk az Úr Jézus Krisztus valóban gyönyörködjön bennünk, elkövetünk mindent, hogy kedvében járjunk, mint ahogy a mennyaszony az ő vőlegényének kedvében jár. Elkövetünk e mindent, hogy megtisztísuk magunkat, mint ahogy Ő is tiszta. Vagy elhalmozuk életünket, a világ szemétjével, utat engedünk a bűnnek, és idegen istenekkel paráználkodunk, és ezzel megszomorítjuk a mi drága vőlegényünket a mi Krisztusunkat.

       Mit teszel, mi a szíved vágya, és mi az életed értelme?

       A Szent Szellem  kiált:  Zolt.37.4 „Gyönyörködjél az Úrban!”

    Sof. 3.17
     "Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked".

I.Z.
Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek,
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;

Tit. 2.11-13

 
 


Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.

2 Kor. 8.9Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.   
                                            Róm.5.8


 


     
 
 
     
Az evangélium, mit jelent az: Isten szeret?

Igehírdetések:
Evangelizáció:


Bizonyságtevések:

     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
     
 
 
   
"Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
"

Zsolt. 8.5