A Nagyváradi Roma Baptista Gyülekezet Honlapja
   
e-mail: varadiroma@uw.hu

Menü


BizonyságokTanulmányok


Minek az ünnepe a karácsony? Mit jelent Jézus Krisztusban hinni Gondolatok Malakiás próféta könyvéhez Mit jelent Krisztusban hinni Gondolatok Jónás próféta könyvéhez Igehírdetés "Az atya és a Fiu" Ez Háború Az együttjárásról a Biblia mércéje szerint Mesaj şocant adresat tinerilor de Paul Washer
Címünk:

Kolozsvári út. 186
Calea Clujului Nr. 186
Nagyvárad
Oradea

Csütörtök: 18:00 - 20:00
Vasárnap:   9:00 - 12:00
                  18:00 - 20:00


 

Gondolatok a 84 – es Zsoltárhoz
   Gondolatok a 84 – es Zsoltárhoz


 

Zsoltar 84.

Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.

Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőre jutnak, [míg] megjelennek Isten előtt a Sionon.

Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!

Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt]; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.

 

    Mikor olvastam ezt a Zsoltárt lenyűgözöt az, ahogyan a zsoltár írója kifejezi vágyódását Isten után. Gyönyörű.
A korintusi levélben azt mondja az ige, hogy: Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, 1Kor 1:9  Isten közöségre hív bennünket, hogy vele legyünk, tőle tanuljunk. A legtöbben, azok közzűl akik meghátráltak a hívó életben, vagy meglankadtak, vissza tértek a világba, nem volt éló kapcsolatuk az Urral.

   Ijen vágy kéne legyen az életünkben Isten után. Vágyakozunk-e mi így az Úr Jézus Krisztus után, az Ő jelenléte után. - Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. – Ha nem, tegyük ezt ima témánk-á. : - Uram agy ilyen vágyat a te jelenléted után, a veledvaló közösség után. - Mi után vágyakozik a mi lelkünk? Vizsgáljuk meg magunkat, mivel szeretjük eltölteni időnket. Azt a kis szabad időt mivel töltjuk el. Ha a világ után vágyódunk, a szórakozás, a pénz, a tévé sorozatok töltik be a szívünket, ne csodálközzunk, hogy erőtelenek vagyunk.

  Nagyon sokat harcolunk azzal, hogy mit vesünk ki az életünkből, de elfelejtjük  az életünket betölteni jóval. Olyanok vagyunk mint az az ember akinek a csónakja léket kapot, és  csak azzal törődik hogy a vizet merje ki a csónakból. Viszont a léket nem tömi be. Előbb utőbb kifárad és a csónak elsűjed vele együtt. Mi is sokszor ilyenek vagyunk, minden napp nagy erőfeszítést teszünk a kisértéssekkel és a bünökkel szembe. Viszont a bün forrását nem szüntetjük meg. Megtöltjük elménket gonoszsággal ami a tv-én és az interneten át áramlik. Hadjuk, hogy a világ és annak kívánsága töltse be a szívünket. Jól érrezzük magunkat a világiak a hitetlenek közöt, és hadjuk hogy a gonosz szokásaik beszédeik befojásolják és megfertőzék életünket. Elfogadjuk tanácsaikat, és az ő példájukat követjük. Nagy jelentősége van annak mi után vágyódunk és mivel töltjük be szívünket. Az ige arra buzdít bennünket hogy az Ur jelenléteré vágyódjunk. Ő vele teljünk be, mert akkor Ő lesz a mi erősségünk. - Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében. – Az  Ő igéjével kel betelve legyen a szívünk az elménk. Mi lakozik a szívünkben? Ha nincs ott az Úr és az Ő igéje akkor ne csodálkozzunk, hogy nincs erő, nincs öröm.

   A legcsodálatosabb ami ez után jön, ha vágyódunk az Úr után , ha betelünk az ő jelenlétével, és az ő igéjével akkor nézétek meg milyen emberekké tesz benünket: - Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.- Az ilyen ember áldássá tud lenni azokon a helyeken ahol úgytünik nincs remény. A siralom völgyét áldássá teszik. Feltehetjük a kérdést vajon milyen az életem, áldás borítja el azokat akik körülöttem élnek: a családban, ott ahol élek, munkahejemen, gyülekezetben. Milyenn az életem, mi vagyok mások számára átok vagy áldás. Aldás vagyok ha Isten jelenlétével vagyok betelve, Isten igélyei ott vannak az életemben, és azok Isten utjaivá válnak az életemben.Isten utja az amikor járok az ő igéje szerint, és csakis akkor leszek Isten áldása mások számára.

  Erőről erőre jutnak, [míg] megjelennek Isten előtt a Sionon. – és ugyan ez ad nekünk is erőt. Isten jelenléte és az ő igéje. Mikor napról napra, megjelenünk előte a mi csendes kamránkban. Időt töltünk az Úr jelenlétében, betelünk az ő igéjével, meghalgatjuk mit üzen nekünk az ő Lelke által, a Szent Lélek által, akkor erőrőről – erőre jutunk nap mint nap, addig amedig megjelenünk az Úr előt a mennyek országában.

 

I.Z     
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.

Zsolt 84:1 -3